ติดต่อ บีซีซี

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เปิดทำการระหว่าง วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 7.30 น.-16.00 น.

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทร +66(0)2 6371852

โทรสาร +66(0)2 6379399

Email : bcc_christian@bcc1852.com

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (Facebook)